vbrownhuis | Nieuwsbrief
Bijpraten - oktober 2015 webversie
 headervbrown.jpg
Bijpraten is de nieuwsbrief van de Stichting Vicki Brown. Een inloophuis voor ’s-Hertogenbosch en omgeving waar volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten van harte welkom zijn.

Speelt kanker een rol in uw leven?
Dan is het Vicki Brownhuis er, ook voor ú!


Woordje voorafWe hebben de zomer achter ons gelaten en de herfst doet zijn intrede. Mooie herfstkleuren zijn buiten te vinden en ook binnen willen we gezelligheid in warme herfsttinten. Misschien is het daarom een idee om zelf een mooi herfststuk te maken. Dat kan ook bij ons in het Vicki Brownhuis, klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven.


Laatste nieuws

·         De volgende Bondgirls-bijeenkomst is alweer gepland en wel op maandag 19 oktober met als thema "leven en werken met kanker, wat betekent dat voor jou?". Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven. Het beloofd weer een gezellige avond te worden.

·         Voor alle betrokken van de SamenLoop voor Hoop Bommelerwaard geldt dat zij van harte zijn uitgenodigd voor de Slotbijeenkomst van de SamenLoop voor Hoop Bommelerwaard 2015. Deze Slotbijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 oktober 2015 om 20.00 uur in De Weesboom in Ammerzoden en wij hopen je weer te zien. Klik hier voor meer informatie.

·         De datum van de verhuizing van het Vicki Brownhuis komt steeds dichterbij....Klik hier voor een update over de stand van zaken. Op 1 december openen we de deuren van een ruim, mooi en licht pand.

  • Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en activiteiten in het Vicki Brownhuis? Like ons op Facebook en je kunt ons gewoon volgen.


In en rond ons huis

  • Maandag 21 september vond de Bondgirls-bijeenkomst plaats. Na een voorstelronde is er verder gepraat over de inhoud en de frequentie van de toekomstige Bondgirls-bijeenkomsten. Lees hier verder.

  • Het vrijwilligersteam van het Vicki Brownhuis is uitgebreid met een aantal nieuwe docenten te weten: stembevrijder Annet Vervoort als begeleider voor het zangkoor om de week op maandag. Berry Jollie versterkt het team met het geven van stoelmassages en José Kozica als coach bij kunstzinnige hulpverlening voor kinderen en volwassenen op dinsdag en donderdag op afspraak. Klik hier voor alle activiteiten of om meteen in te schrijven.

  • Op zaterdag 19 september vertrokken 16 wandelaars van het Vicki Brownhuis voor de Ultieme Uitdaging Mont Ventoux 2015 om vervolgens op dinsdag 22 september met de hele wandelgroep de top te bereiken. Dankzij onze sponsor Sandra Peek uit Hedel bereikte ook de vlag van het Vicki Brownhuis de top! Veel dank aan Frans Bergmans en Wandelcentrum Drunense Duinen voor de organisatie van dit geweldige evenement! 

  •         

Goed om te weten

  • Elk jaar is oktober de borstkankermaand. Dit jaar vraagt Stichting Pink Ribbon extra aandacht en geld voor jonge vrouwen tot 45 jaar met borstkanker. Wij hebben voor deze jonge vrouwen tot 45 jaar speciaal de Bondgirls-bijeenkomsten opgezet om in contact te komen met lotgenoten maar daarnaast kunnen zij ook hun verhalen en gevoelens delen op www.de-amazones.nl, een online platform voor jonge vrouwen met borstkanker van Stichting Amazones.
  • Nieuws van het Toon Hermans Huis in Ede: Na maanden van voorbereiding wordt de toneelvoorstelling 'Tellen tot Tien' van Toon Tovenaars Kinderinloop woensdag 7 oktober en woensdag 14 oktober opgevoerd. In voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar begrijpelijke taal wordt op een lichtvoetige manier uitgelegd wat kanker is en wat kanker in het dagelijks leven teweeg kan brengen. Klik hier voor de uitnodiging.

Hartelijk dank...

Onze hartelijke dank gaat uit naar de Lionsclub ’s-Hertogenbosch BOLDUC.

Tijdens Maritiem ’s-Hertogenbosch oganiseerde zij voor de vierde maal De eendjesrace. Waarbij de opbrenst van de verkoop van de loten ter beschikking wordt gesteld aan een van te voren bepaald goed doel. Dit keer was de opbrengst voor het Vicki Brownhuis in ‘s-Hertogenbosch.

Op zaterdag 19 september rond 15.00 uur werden 3000 genummerde eendjes in het water gelaten in de Stadsdommel bij de Wilhelminabrug. Door het grote bezoekersaantal, de muziek, de vele boten en de spannende race was het een kleurrijke en geweldige happening.

De opbrengst van deze sponsoractie, waarvan de eerste telling een resultaat van rond de € 7.000,- op heeft opgeleverd, gaat direct en in zijn geheel naar het Vicki Brownhuis, zodat wij ons verder kunnen inzetten om de kwaliteit van leven van mensen en hun naasten die te maken krijgen met kanker te verbeteren. De opbrengst zal dan ook besteed worden aan de inrichting van ons nieuwe onderkomen per december 2015 aan de Graafseweg bij Brabant Wonen.

                                  


Het woord is aan... Jan Willem Kreemers, stoelmasseur


In het Vicki Brownhuis zijn ca. zeventig vrijwilligers actief.
Een groot deel hiervan is gastvrouw, maar ook het bestuur, de docenten en administratieve krachten zijn vrijwilligers. Graag willen we de drijvende krachen van het Vicki Brownhuis aan je voorstellen en hen laten vertellen waarom het Vicki Brownhuis inspirerend voor hen is.

Deze maand is het woord aan Jan Willem Kreemers, stoelmassseur in het Vicki Brownhuis. Lees verder.


Boekbespreking: Ander leven - Angela Huis


Gedichten bundel: Ander Leven. Een bundel over afzien, vechten, hoop en vertrouwen. Afbraak door chemo, maar ook weer opbouwen. Een bundel over vriendschap en accepteren, maar ook over leven en leren. Borstkanker...het is mij overkomen. Borstkanker...heeft een deel afgenomen. Toch ook heeft het een deel gegeven. Ik noem het Ander Leven! Geschreven door Angela Huis.

 

Het boek is opgenomen in de bibliotheek van het Vicki Brownhuis en wordt uitgeleend tegen een betaling van € 2,- borg


Gedachte van de maand

Uit de dromen van de lente
wordt in de herfst jam gemaakt


Peter Bamm - Duitse schrijver

Vicki Brownhuis 's-Hertogenbosch, Hinthamereinde 72-74, 5211 PP 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6148550. Open op werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur, vrijdag tot 13:00

Steun ons met uw donatie op NL23RABO01445.56.898 t.n.v. Stichting Vicki Brown

Uitschrijven | Wijzigen | Doorsturen

 

n.